Pořad bohoslužeb Telnice

22. týden 2020

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 24.5.
Slavnost Nanebevstoupení Páně
07:45 Telnice - za živou a + rodinu Pospíšilovu a Doležalovu
09:00 Telnice (a web přenos) - za Marii a Aloise Gregorovičovy a Františka a Marii Markovy
PO 25.5.
ÚT 26.5.
18:00 Telnice (a web přenos) - na poděkování za 82 let života
ST 27.5.
18:00 Telnice (a web přenos) - za zemřelou Věru Burkovu a duše v očistci
ČT 28.5.
PÁ 29.5.
18:00 Telnice (a web přenos) - na úmysl dárce
SO 30.5.
NE 31.5.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
07:45 Telnice - za Jiřího Skálu, živou a + přízeň
09:00 Telnice (a web přenos) - za farnost

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, odsouhlaseného usnesením vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 se od pondělí 25. května 2020 bohoslužby ve stejný čas může účastnit nejvýše 300 osob za dodržení již dříve stanovených pravidel (např. minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti; dezinfekce rukou; nošení roušek; vynechání pozdravení pokoje; dezinfekce kontaktních ploch v kostele…).

 

I nadále je možné sledovat na YouTube mše svaté z farního kostela v Telnici v neděli v 9 hodin a v úterý, středu a pátek v 18 hodin (https://www.youtube.com/user/farnosttelnice).