Pořad bohoslužeb Telnice

24. týden 2022

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 12.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
07:45 Sokolnice - za 55 let společného života a Boží požehnání pro celou rodinu
10:30 Telnice - (i přes YouTube) za děti, které poprvé přistoupí k svatému přijímání
PO 13.6.
ÚT 14.6.
17:30 Telnice - (zvláště pro děti) za Marii Daňkovou, sestry s rodinami, rodiče Nečasovy
ST 15.6.
18:00 Sokolnice - (Boží Tělo) za rodiče Berných a Zmrzlých, syna a vnučku
ČT 16.6.
PÁ 17.6.
18:00 Telnice - (Boží Tělo) za Antonína Galu, vnuka Aleše, živou a zemřelou rodinu
SO 18.6.
14:00 Telnice - křest
NE 19.6.
Boží Tělo - Slavnost Těla a Krve Páně
07:45 Sokolnice - za rodiče Šmídovy, Karla Hudaně, živou a zemřelou rodinu
10:30 Telnice - hodová mše svatá - za farnost