Pořad bohoslužeb Telnice

26. týden 2020

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 21.6.
12. neděle v mezidobí
07:45 Sokolnice - za Bohuslava a Boženu Šmídovy a Karla Hudaně a živou rodinu
09:00 Telnice - (i YouTube přenos) za farnost
PO 22.6.
ÚT 23.6.
18:00 Telnice - (i YouTube přenos) zvláště pro děti - za dar zdraví
18:45 Telnice - farní táborák na konci školního roku u kostela
ST 24.6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:00 Sokolnice - za Josefa a Františku Venerových
ČT 25.6.
PÁ 26.6.
18:00 Telnice - (i YouTube přenos) na úmysl dárce
SO 27.6.
NE 28.6.
13. neděle v mezidobí
07:45 Sokolnice - za farnost
09:00 Telnice - (i YouTube přenos) za Josefa Jahodu, manželku, dva syny, živou a zemřelou rodinu
21.6. - 19:00 Telnice - koncert sboru Danielis