Pořad bohoslužeb Telnice

36. týden 2021

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 5.9.
23. neděle v mezidobí
07:45 Sokolnice - za Františku Jahodovou, manželku, syna, živou a zemřelou rodinu
09:00 Telnice - za farnost
PO 6.9.
ÚT 7.9.
10:00 Telnice - za živou a zemřelou rodinu Galovu a Bochtovu
ST 8.9.
Svátek Narození Panny Marie
10:00 Sokolnice - bohoslužba pro obyvatele Domova seniorů
ČT 9.9.
PÁ 10.9.
18:00 Telnice - za Blažeje a Marii Špánkovu, Marii Hrdličkovu a Jana Jeniše
SO 11.9.
NE 12.9.
24. neděle v mezidobí
07:45 Sokolnice - na poděkování za 77 let života a celou rodinu
09:00 Telnice - za rodinu Zavadilovu