Pořad bohoslužeb Telnice

48. týden 2019

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
07:45 Sokolnice - za farnost
09:00 Telnice - za rodiče Františka a Emilii Královy, Ondřeje a Boženu Mácovy a za celou živou a zemřelou rodinu obou stran
PO 25.11.
ÚT 26.11.
18:00 Telnice - (zvláště pro děti) za dobrodince farnosti
ST 27.11.
18:00 Sokolnice - za rodiče Daňkovy, Skálovy, vnuka Jiřího a živou a zemřelou přízeň
ČT 28.11.
10:00 Adorační den Telnice
PÁ 29.11.
18:30 Telnice - za Marii a Blažeje Špánkovy, Michala Ladányho, Marii Hrdličkovu a Jana Jeniše
SO 30.11.
Svátek sv. Ondřeje
12:00 Sokolnice - pohřeb - paní Jana Janíková
NE 1.12.
1. neděle adventní
07:45 Sokolnice - na poděkování za zdraví a Boží ochranu celé rodiny
09:00 Telnice - za všechny oběti bitvy tří císařů v Telnici a Sokolnicích
Diecézní sbírka - na církevní školství