Pořad bohoslužeb Telnice

48. týden 2021

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 28.11.
1. neděle adventní
07:45 Sokolnice - na poděkování za 70 let života
09:00 Telnice - za farnost
PO 29.11.
ÚT 30.11.
Svátek sv. Ondřeje
17:30 Telnice - na poděkování za uzdravení
ST 1.12.
18:00 Sokolnice - za Josefa Zmrzlého, syna Josefa, dva bratry a duše v očistci
ČT 2.12.
06:30 Telnice - roráty - za oběti bitvy u Slavkova v roce 1805
PÁ 3.12.
18:00 Telnice - za živou a zemřelou rodinu Burkovu, Marii Chalupovu a duše v očistci
SO 4.12.
09:00 Telnice - za rodinu Žandovu, Režnou a Buchtovu
11:00 Telnice - křest - Rozárie Minaříková
NE 5.12.
2. neděle adventní
07:45 Sokolnice - na poděkování za 80 let života
09:00 Telnice - za Orel Jednota Telnice, živé a zemřelé členy