Pořad bohoslužeb Telnice

50. týden 2019

Den Liturgická oslava Bohoslužba
NE 8.12.
2. neděle adventní
07:45 Sokolnice - za farnost
09:00 Telnice - za Orla jednotu Telnice a živé a zemřelé členy (po mši sv. je možné zakoupit ikony)
PO 9.12.
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 Telnice - za Josefku a Františka Komrskovy a syna
ÚT 10.12.
18:00 Telnice - (zvláště pro děti) za rodinu Hrazdírovu a celou zemřelou rodinu
ST 11.12.
18:00 Sokolnice - za Věru Tomašíkovu a +++
ČT 12.12.
06:30 Telnice - Roráty - mše sv. za dobrodince farnosti
PÁ 13.12.
Památka sv. Lucie
11:00 Telnice - pohřeb - paní Helena Pešlová
16:00 Telnice - za firmu LABTECH, spolupracovníky a jejich rodiny
SO 14.12.
Památka sv. Jana od Kříže
NE 15.12.
3. neděle adventní
07:45 Sokolnice - za Josefa Zmrzlého, Miroslava Kaplana a +++
09:00 Telnice - za dobrodince farnosti
Adventní víkendovka mládeže ve Slavkově
8.12. - 11:30 Ministrantský výlet

Děkujeme za sbírku na církevní školství z minulé neděle 1.12.2019

 – Telnice 9 633,- Kč; Sokolnice 5 670,- Kč; Prace 8 013,- Kč

 

Ve dnech 13. –15. prosince 2019 jede mládež naší farnosti na Adventní víkendovku do Domu Svaté rodiny ve Slavkově u Brna.