Seznam intencí - únor 2024

Den Intence
ČT 1.2.
17:00 Hartvíkovice - za Jiřinu Jankovu,manžela,dvoje rodiče,ochranu P. Marie pro živou rodinu
PÁ 2.2.
17:30 Náměšť - adorace
18:00 Náměšť - za zemřelé z rodiny Rousovy a Burianovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
SO 3.2.
08:00 Náměšť - za zemřelé z rodiny Lukasovy a Sklenářovy
NE 4.2.
08:00 Hartvíkovice - za živou a zemřelou rodinu Vlasákovu, Bohuslavovu,Hadrabovu,Pačískovu,Záhumenskou a Kuchařovu
09:30 Náměšť - za farníky
PO 5.2.
ÚT 6.2.
ST 7.2.
18:00 Náměšť - za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
ČT 8.2.
PÁ 9.2.
18:00 Náměšť - za živou a zemřelou rodinu Slezákovu a Chaloupkovu a kněze
SO 10.2.
17:00 Sedlec - za zemřelé z rodiny Nahodilovy, Palátovy, Valíčkovy a Marii Staňkovu....za Evu Šoltézovu a za zemřelé z rodiny Boučkovy, Hadrabovy a syna Františka, Vlkovy, Mejzlíkovy a Komínkovy
NE 11.2.
08:00 Hartvíkovice - za farníky
09:30 Náměšť - za Marii a Františka Průšovy, živou a zemřelou rodinu Mičkovu, Průšovu a Bartošovu
PO 12.2.
ÚT 13.2.
14:30 Náměšť - domov pro seniory
ST 14.2.
18:00 Náměšť - za Marii Hlaváčovu, rodiče Hlaváčovy, Němcovy a Gbelcovy
ČT 15.2.
PÁ 16.2.
18:00 Náměšť - za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a Pokorných
SO 17.2.
17:00 Naloučany -
NE 18.2.
08:00 Hartvíkovice - za rodinu Dobrovolných,Ludvíkovu,Mejzlíkovu,Sokoltovu.Boží požehnání,ochranu P. Marie,za duše v očistci
09:30 Náměšť - za farníky
PO 19.2.
ÚT 20.2.
18:00 Náměšť - za Jiřinu Matějkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu
ST 21.2.
18:00 Náměšť - za rodiče Klimešovy a Olšanských, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT 22.2.
17:00 Hartvíkovice - za otce Vladimíra, za obce jemu svěřené. Za nová kněžská povolání
PÁ 23.2.
18:00 Náměšť - za rodinu Vrbovu, Kopuletovu a Dvořáčkovu a jejich dceru Jarmilu
SO 24.2.
17:00 Vícenice -
NE 25.2.
08:00 sbírka haléř sv. Petra
08:00 Hartvíkovice - za Annu Valouškovou
09:00 Náměšť - křížová cesta
09:30 Náměšť - za Jaroslava Černého, děti Jiřího a Jitku, za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
09:30 sbírka haléř sv. Petra
PO 26.2.
ÚT 27.2.
18:00 Náměšť - za živou a zemřelou rodinu Jarošovu a Vošmerovu
ST 28.2.
18:00 Náměšť - za zemřelého bratra Petra a Boží ochranu pro žijící sourozence a jejich rodiny
ČT 29.2.
17:00 Hartvíkovice - za Josefa Křehlíka,rodiče Křehlíkovy,Radovy.Za duše v očistci